پست ثابت | تلگرام | اینستاگرام

برخی از نمونه کارهای طراحی پست ثابت، بنر تبلیغاتی تلگرام و اینستاگرام