بنر تلگرام | بنر اینستاگرام | پست ثابت

برخی از نمونه کارهای طراحی پست ثابت، بنر تبلیغاتی تلگرام و اینستاگرام