بنر تبلیغاتی تلگرام و بنر اینستاگرام و پست ثابت

برخی از نمونه کارهای طراحی پست ثابت، بنر تبلیغاتی تلگرام و اینستاگرام