تعرفه ها

پکیج معمولی / 3 بنر

50000تومان

بنر متحرک (گیف) در 3 اندازه دلخواه

پکیج حرفه ای / 5 بنر

80000تومان

بنر متحرک (گیف) در 5 اندازه دلخواه

پکیج ویژه / 10 بنر

150000تومان

بنر متحرک (گیف) در 10 اندازه دلخواه

پکیج پیشرفته / 15 بنر

200000تومان

بنر متحرک (گیف) در 15 اندازه دلخواه

تعرفه طراحی بصورت تک سایز (تک بنر) و لوگو و ...