پرداخت هزینه طراحی بنر

سفارشات بصورت فاکتور در پنل مشتریان ایجاد خواهد شد و با استفاده از درگاه پرداخت آنلاین که به وسیله کلیه کارت های عضو شتاب مبلغ قابل پرداخت میباشد و یا همچنین میتوانید بصورت ثبت فیش بانکی و واریز به شماره حساب ها مبلغ را پرداخت کنید.

شماره حساب ها / پرداخت آنلاین