تیم بنر دیزاین

معرفی اعضای مدیریت و تیم طراحی

آزاد بهرامی

موسس


علی بهرامی

گرافیست


مهرداد ابری

گرافیست


اگر فردی خلاق و توانا در زمینه های مرتبط با فعالیت تیم ما هستید
به تیم ما بپیوندید